Pediatrie Vlková s.r.o.

Zajišťujeme preventivní a léčebnou péči, povinné a nadstandardní očkování.

Alergologie :
MUDr. Pavluchová Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006404
MUDr. Lapková Praha 4, Krčská 59 tel. 241404973
MUDr. Kredbová Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261083302
MUDr. Kynčlová Praha 4, Podolská 152 tel. 241412910
MUDr. Špičáková Praha 4, Podolská 152 tel. 241412910
MUDr. Kovaříková, Praha 4, Třeboňská 4 tel. 244400413
MUDr. Penningerová Praha 4, Třeboňská 4 tel. 244400413
MUDr. Pitínová Praha 4, Soukalova 3395 tel. 241047212
Immunoflow Praha 9, Rychnovská 651 tel. 286921158
MUDr. Paulasová Praha 4, Šustova 1930 tel. 296506218
MUDr. Ježková Praha 4, Klatovská 11 tel. 272919648
EKG pracoviště
Recepce dětské kardiologie poliklinika Budějovická Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006390
a dále všechna pracoviště dět.kardiologie (viz kontakty níže)
Endokrinologie
MUDr.Cirmanová, Endokrinologický ústav Praha Praha 1,Národní 8 tel. 224905111
MUDr. Moravcová Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967774
MUDr. Kytnarová Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967741
MUDr.Čermáková Praha 4, Šustova 1926 tel. 26709811-814
MUDr.Zahradníková více než 18 let Praha 4,Antala Staška 80 tel. 261006642
Endocare Praha 4,Třeboňská 4 tel. 222532432
Dětská klinika FTN, endokrinologická ambulance Praha 4,Vídeňská 800 tel. 261082337
Dětská endokrinologie FN Motol Praha 5, V Úvalu 84 tel. 224433813
Endokrinologie Černý most Praha 9, Generála Janouška 17 tel. 281918858
Foniatrie
Medicon Foniatrie - poliklinka Budějovická Praha 4, A.Staška 80 tel. 222501780
Foniatrie VFN Praha 2, Žitná 24 tel. 224964915
MUDr. Fišer Praha 4, Boškovská 4 tel. 271111741
MUDr.Raisová Praha 4,Roškotova 1717/2 tel. 234105302
Hlasové a sluchové centrum, vyšetření na EER,GER Praha 1, Národní 11 tel.733329365
tel. 222519016
Gynekologie
ÚPMD Podolí  Praha 4, Podolské nábřeží 157   tel. 296511315
MUDr. Zídková, MUDr. Málková   Praha 4, Ke Stáčírně 607/2  tel. 777909252
www.dcnh.cz  Bucharova  Praha 13, Bucharova 1281/2  tel. 224234101
Gynekologie Remedis , Nuselská poliklinika Praha 4, Táborská 325/57  tel. 226216204
Gyn+Hynek/Hynková s.r.o.  Praha 2, Krkonošská 1  tel: 222726184
MUDr. Vetešníková-Koubová  Praha 14,  Janouška 902/17   tel. 281911728
MUDr.Leoš Teslík  Praha 2, Americká 579/17   tel. 224231668
Gastroenterologie
Dětská gastroenterologie KDDL Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967801
Dětská gastroenterologie FN Motol Praha 5, V Úvalu 84 tel. 224432031-3
Dětská gastroenterologie FTN Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261083396
MUDr. Petráň ,více než 18 let Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006310
MUDr. D. Tůmová, více než 18 let Praha 4, Roškotova 1717/2 tel. 261105415
Remedis , více než 18 let Praha 4, Vladimírova 10 tel. 226216200
Hematologie
MUDr. Polanecká Praha 2, Vídeňská 800, FTN, pav.G 2 tel. 261083396
MUDr. Vepřeková Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967772
Chirurgie
Ambulance kliniky dětské chirurgie Praha 4, Vídeňská 800, FTN tel. 261083632
Dětská chirurgie Praha Praha 4, Opatovská 1763/4 tel. 725077172
Chirurgie AMED Praha 4, Antala Staška 80 tel. 605216316
Chirurgie MEDIS Praha 4, Antala Staška 80 tel. 603700753
MUDr. Němec Praha 4, Zárubova 497 tel. 241717200
PALAS Athena Praha 4, Hviezdoslavova 509 tel. 272918800
Infekční odd.FTN, ambulance
MUDr. Šimková Praha 4, FTN, pavilon K2 tel. 261082346
Kalmetizace, tbc
kartotéka Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006425, 426
Kardiologie
MUDr. First Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006390
MUDr. Klein, MUDr.Kubuš Praha 4, Šustova 1930 tel. 296506143
MUDr. Komínová, MUDr. Kretba Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967809
Kardiosport, MUDr.Hostaša Praha 4,Chuchelská 5/466 tel. 601303651
MUDr. Perglerová Praha 1, Palackého 5 tel. 222928266
MUDr. Trojanová Praha 10, Mazurská 484/2 tel. 283024135
MUDr.Gilík Praha 7, Plynární 10 tel. 227777677
MUDr. Suchan, více než 18 let Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261086227
MUDr. Řeháková, více než 18 let, 24 hod. monitoring TK Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006710
Mediscan,více než 18 let Praha 4, Šustova 1930 tel. 267090811-814
Kožní
Dermalink s.r.o. - Lékařský dům Jílovská Praha 4,  Jílovská 1825/14a tel.  222231510
MUDr. Šustová, Poliklinika Šustova Praha 4, Šustova 1930/2 tel. 271913736
Lasermed Praha 4, Nedvědovo nám.3 tel. 734480916
Achillea Praha 8, Libčická 397 tel. 233553758
MUDr. Špaňárová, Medicon Praha 4, A. Staška 1670/80 tel. 261006213
MUDr. Vyskočilová Praha 4, Libušská 60/149 tel. 602305797
Laktační liga
MUDr. Mydlilová Praha 4, FTN, pavilon U tel. 261082424
Logopedie
Dr. Kopicová Praha 4, Durychova 720  tel. 778080861
LOGO Praha 2, Karlovo nám.15 tel. 296150650
Dr. Michaličková Praha 4, Antala Staška 80 tel.261006306
Foniatrická klinika VFN Praha2, Žitná 24
Mgr.Plívová Praha2. Sokolská 35 tel. 604172622
Mgr.Simonová Jesenice , Říčanská 1197 tel. 241096260
Nefrologie
MUDr. Dvořák, Mudr. Šilhánková - FTN  Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261083399
MUDr. Langer Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967767
MUDr. Buganová
MUDr. Doležalová
MUDr. Flachsová
MUDr. Kolský Praha 10,FN Vinohrady tel. 266081111
FN Motol, poliklinika Praha 5, V Úvalu 84 tel. 224431111
MUDr.Dítě,dětská urologie Praha 4, Hvězdova 1601 tel. 284812728
Neurologie
MUDr. Gloser Praha4, Vodnickáý 44 tel. 272918291
MUDr. Loníková Praha 12, Soukalova 3355 tel. 241761136
MUDr. Richterová Praha 6, Alžírská 647/1 tel. 220611011
MUDr. Tymichová Praha 12, Soukalova 3355 tel. 241761136
MUDr.Ouzká Praha 4, Lovosická 40 tel. 266010302
Klinika Medicína PLUS Praha 2, Na Bojišti 2 tel. 284812518
Praha 4, Hvězdova 1601
MUDr. Molínová Praha 1, Palackého 5 tel. 224 947 711
MUDr. Richterová Praha 6, Alžírská 647/1 tel. 220611011
MUDr. Tymichová Praha 13,Sluneční náměstí 15 tel. 232232321
INEP Praha 8, Křižíkova 264/22 tel. 223001966
Neurologické ambulance KDDL Praha 2, Ke Karlovu 2 tel.224967777
LOGO, MUDr. Hadač Praha 2, Karlovo nám. 15 tel. 296150650
Obesitologie
Dětská obesitologie Praha 1, Národní třída 8 tel. 224905350
Očkovací centrum do ciziny
MUDr. Lukešová Praha 4, Nuselská poliklinika tel. 607909496
Mediscan Praha 4, Šustova 1930 tel. 267090811
Fakultní Thomayerova nemocnice Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261081111
Očkovací centrum Avenier Praha 4, Antala Staška 80 tel. 800 123 321
Oční
MUDr. Brožová Praha 4, Pacovská 31 tel. 261006391
MUDr. Mádlová Praha 2, Italská 37 tel. 221087111
FTN pavilon B1, dět.ambulance Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261082270,3124
MUDr. Konvičková Praha 2, Italská 37 tel. 221087111
MUDr. Hajná Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006574
MUDr. Svobodová  Praha 4, Zárubova 498 tel. 776471040
Dětské oční centrum  Praha 2, Krakovská 1392/7 tel. 777360147
MUDr. Pelikánová, Kuk a Hop Praha 8, Třeboradická 51 tel. 296119500
hlavně malé děti, také průplach kanálků
Dětské oční centrum Kukátko Praha 4, Budějovická 778/3A tel. 777360147
MUDr. Pospíšilová Praha 4, Hviezdoslavova 520 tel. 272919977
MUDr. Telebzadeh Praha 5, Ostrovského 353/3 tel. 777419940
MUDr. Továrek Praha 4, Boškovská 4 tel. 272770511
Duo VIZE Praha 8, Na Truhlářce 6 tel. 777360147
VIDENTE Praha 4, Hviezdoslavova 520 tel. 272940997
LEXUM Praha 4, Soukalova 3355 tel. 800226655
MUDr.Šenková Praha 4, Zimova 1018/10 ordinace@ocnikamyk.cz
ORL - ušní, nosní, krční
MUDr.Synková Praha4, Zdislavická 720 tel. 241716175
MUDr. Dolanová      ORL centrum  Praha 4, Údolní 316/94 tel. 261710864
MUDr. Černochová Praha 4, Antala Staška 1670/80 tel. 725 741 117
MUDr. Fořt Praha 4, Soukalova 3355 tel. 241763998
MUDr. Kafková Praha 4, Krčská 59 tel. 241443118
MUDr. Vovsová Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006682
MUDr. Dostálová Praha 4, Šustova 1930 tel. 271911860
MUDr. Havelková  Praha 4, Roškotova 1255/1 tel. 234105282
MUDr. Janoušek Praha 1, Palackého 5 tel. 222928258
Ortopedie
MUDr. Petr Oliva Praha 4, Kischova 5 tel. 222265420-2
MUDr. Milan Pastucha Praha 4, Hviezdoslavova 509 tel. 272916680
MUDR. René Řehák Praha 4, A. Staška 80 tel. 237777200
MUDr. Josef Uskoba Praha 4, Soukalova 3355 tel. 241047222
MEDicentrum Chodov, MUDr. Stanislav Popelka Praha 4, Kloknerova 1 tel. 724091105
Orthotes Praha 4, A. Staška 1356/76 tel. 776116666
MUDr. Miloslav Procházka Praha 4, Šustova 1930/2 tel. 296506293
Pneumologie /plicní/, tbc.
MUDr. Doležalová Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261082237
MUDr. Křepela
MUDr. Pohl
MUDr. Koťátko, MUDr. Tuková Praha 2, Ke Karlovu 2 tel. 224967743
MUDr. Šejdová (kalmetizace-očkování tbc) Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006608
MUDr. Turzíková Praha 8, FN Bulovka tel. 266082339
Pedagogicko psychol. poradna pro Prahu 4
Praha 2, Hostivítova 5 tel. 224914191
Praha 2, Francouzská 56 tel. 267997020
Praha 4, Ohradní 20 tel. 241480250
Psychiatrie
INEP Praha 8 Křižíkova 264/22 tel.223001966
MUDR. Čecháková, MUDr. Hartoš (Nusel.poliklinika) Praha 4, Táborská 57 tel. 603288821
MUDr. Schmidtová Praha 2, Lublaňská 125/20 tel. 608331242
FTN, MUDr. Šplíchalová Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261082262
MUDr. Kollárová Praha 1, Nároní 339/11 tel. 222075562
MUDr. Růžičková Praha 1, Opatovická 13 tel. 224934287
MUDr. Schmidtová Praha 2, Lublaňská 125/20 tel. 608331242
MUDr. Peterová Praha 2, Jana Masaryka 29 tel. 222512244
MUDr. Glaszner Praha 4, Táborská 59 tel. 241740888
MUDr. Paclt Praha 4, A. Drabíkové 534 tel. 272941110
MUDr. Lorenc Praha 6, Evropská 86 tel. 603155410
MUDr. Pánková Praha 6, Evropská 86 tel. 604302024
MUDr. Fáberová, MUDr. Tomášková Praha 6, Srbská 2 tel. 220562311
MUDr. Ryšánková Praha 8, Mazurská 2 tel. 283024146
MUDr. Kotásková Praha 10, U hráze 6 tel. 274820276
MUDr. Baziková Praha 10, Ukrajinská 11 tel. 717462211
MUDr.Trefilová Praha 2, Karlovo nám.7 tel. 773 008 663
MUDr.Hněvkovská Praha 5, Ostrovského 3 tel. 257324263
Psychoterapeutické středisko Břehová Praha 1, Břehová 3 tel. 222324027
Dětské psychiatrické odd. FTN Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261082262
Psychoterapeutické centrum ESSET Praha 4, Hekrova 805 tel. 272937500
Psychosomatická klinika Praha 6, Patočkova 3 tel. 233351741
Dejvické psychoterapeutické centrum Praha 6, Evropská 86 tel. 777112248
Institut neuropsychiatrické péče- INEP Praha 8, Křižíkova 264/22 tel. 223001966
MUDr.Pozdílková Praha 3, Chelčického 39 tel. 222581296
Psychologie
PhDr. Hulánová Lenka Radotín, Loučanská  tel. 704700577
Modré dveře www.modredvere.cz tel.722502408
Klinika ESET PhDr.Andaházyová Alica Praha 4, Hekrova 805 tel. 272937500
Klinika ESET PhDr. Kopecká Iva Praha 4, Hekrova 805 tel. 267910604
Psychoterapeutické středisko Břehová Praha 1, Břehová 3 tel. 222324027
Psychoterapeutické centrum ESSET Praha 4, Hekrova 805 tel. 272937500
Dejvické psychoterapeutické centrum Praha 6, Evropská 86 tel. 777112248
Psychosomatická klinika Praha 6, Patočkova 3 tel. 233351741
Poradna pro rodinu Praha 1, Rytířská 10 tel. 224211352
Dr. Peňázová Praha 1, Zlatá ulice 2 tel. 728344853
Dr. Sulženková Praha 1, Václavské nám.30/788 tel. 776126600
Dr. Krejčířová, nem. FTN Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261083436
Dr. Lažová Praha 8,Thámova 221/7 tel. 608055693
Dr. Plášil Praha 4, Boškovská 4 tel. 272770529
Dr.Počarovská Praha 4, Nezamyslova 13A tel. 773590950
Dr. Tichá Praha 4, Ke Kamýku 686/2 tel. 732807875
Dr. Junková Praha 8, Čumpelíkova 2 tel. 222324027
Praha 2, Rašínovo nábřeží 38
Psychoterapie Anděl Praha 5, Ostrovského 3 tel. 608178543
Dr. Rokytová Praha 6, Bántyho 1 tel. 737785193
Dr. Woleská Praha 7, Dělnická 12 tel. 266793126
Dr. Trapková Praha 7, Ovenecká 34 tel. 732603772
Dr. Bučková Praha 10, Nedvězská 29 tel. 222363076
Dr. Filipová Praha 10, Plaňanská 1 tel. 608079028
Dr. Kopecká Praha 10, Přátelství 64 tel. 775616198
Dr.Hofman Praha 6, Eliášova 31 tel. 604270894
Dr.Marková Praha 2, Vinohradská 48 tel. 733113375
Středisko ambulantních služeb Praha 4, Rakovského 3138 tel. 241772127
Dr. Chmelíčková Praha 4, Hřbitovní 1 tel. 602663222
Dr.Pečenková Praha 5, Ostrovského 3 tel. 776054415
Dr. Opekarová Praha 10, Chotouňská tel. 736623983
Dr. Žáčková Praha 6, Československé armády 8 tel. 604935280
DiLea Trade, klinická psychologie Praha 5, Kartouzská 204/6 tel. 797866536
Dr.Sýkorová Praha 8, Čumpelíkova 2 tel. 608382925
Rehabilitace
Poliklinika Budějovická -kartotéka Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006498
Centrum léčebné RHC Praha 4, Horáčkova 1096/3 tel. 241731501
GERI Praha 4, Michnova 1622/4 tel. 602216130
ROSETA Praha 4, Nezamyslova 1712/13A tel. 241441685
Rehamed Praha 4, Nad malým mýtem 1402/2 tel. 244461347
MUDr. Nagyová Praha 2, Tylova 4 tel. 237837428
REVITEA Praha 4, Antala Staška 80 tel. 608882172
Fyzioterapie Řeháčková Praha 4, Písnická 7 tel. 603362478
Mileta Hřebíková Praha 10, Moldavská 3 tel. 731269722
Klinika Medicína plus Praha 2, na Bojišti 2 tel. 284812518
GYMUNO Praha 4, Kischova 1732/5 tel. 222265420-2
FYZIDO Praha 8, Chlumčanského 497/5 tel. 608092202
Rtg pracoviště
Kartotéka poliklinika Budějovická Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006474, 513
Sonografie
Kartotéka poliklinika Budějovická Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006482, 661
Sonografie hlavy Praha 4, FTN, pavilon U tel. 261083886
Mediscan Praha 4, Šustova 1930 tel. 267090811-3
Speciální pedagogové
Dr. Simonidesová Praha 4, Mráčkova 3090 tel. 777112211
Dr. Skluzáčková Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006301
Dr. Manková Praha 4, Klostermannova 25 tel. 244401613
Dr. Vlasáková Praha 4, Mezivrší 27 tel. 604466892
Mgr. Schenková monika.schenkova@zspisnice.info tel. 739302406
tel.739216807
Mgr. Vojtovičová Praha 9, Pikovská 18 tel.608863652
www.poradenstvi-kopretina.cz Jesenice , Budějovická 4 tel. na stránkách
Sportovní lékařství
Centrum zátěžové medicíny VFN Praha 2, Salmovská 5 tel. 224965720
Klinika sport. lékařství FN Motol Praha 5, V Úvalu 84 tel. 224435500
Klinika sport. lékařství UVN Praha 6, U voj. nemocnice 1200 tel. 233320005
Sport. lékařství FTVS Praha 6, J. Martího 31 tel. 220172039
MUDr.Havlíková Praha 6, Diskařská 100 tel. 220513321
Sportmed Praha 7, Partyzánská 7 tel. 266753525
Institut sport. lékařství Praha 7, Ovenecká 380/9 tel. 233320530
MUDr.Švehlová Praha 2, Kateřinská 34 tel. 224942573
Toxikologická služba
VFN 24 hod. Praha 2, Ke Karlovu 2 tel.224911267
Toxikologické centrum  Praha 2, Na Bojišti 1771/1 tel. 224919293 , 224915402
Urologická ambulance
MUDr. Sedláček Josef Praha 5, Kartouzská 204/6 tel. 257321629
MUDr. Šíncl Miloslav , Urologická klinika s.r.o.  Praha 10, Šrobárova 1870  tel. 774 737 872
FTN dětská urologická amb. Praha 4, Vídeňská 800 tel. 261083632
VFN dětská urologická amb. Praha 2, Ke Karlovu 6 tel. 224967829
MUDr.Janský více než 18 let Praha 6, Milady Horákové 116/109 tel. 233353939
Th klinika - dětská i dospělá urologie Praha 2, Karlovo nám. 3 tel. 222363555
MUDr.Schnitzer více než 18 let Praha 4, Antala Staška 80 tel. 261006294
Medicína PLUS - dětská i dospělá urologie Praha 4, Hvězdova 1601 tel. 284812728
Praha 2, na Bojišti 2